Marknadsundersökning
Sk. survey - postal eller digital. Omfattar allt från målgruppsdefinition till rapport. Kan baseras på intern eller extern information. Resulterar i rapport och förslag till åtgärdsprogram.

Kontakta oss för mer information. info@modia.se

<< tillbaka