Potentialanalys
Hur ser min försäljning ut i förhållande till total potential? Metoden ger dig möjlighet att effektivisera såväl verksamhet som marknadsföring. Bygger på databasanalys. Resulterar i rapport och förslag till åtgärdsprogram.

Kontakta oss för mer information. info@modia.se

<< tillbaka