Marknadskartläggning
En metod för att kartlägga, vanligtvis den lokala marknaden. Bygger på databasanalys. Resulterar i rapport och förslag till åtgärdsprogram.

Vi kan även erbjuda utbildning vid behov.

Kontakta oss för mer information. info@modia.se

<< tillbaka